Vacature - Coach WOMEN’S ARTISTIC GYMNASTICS

Elien Van Deynse   ‐  Donderdag 12 jul 2018

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw is vandaag de derde grootste sportfederatie in Vlaanderen en groepeert meer dan 120 000 individuele leden uit zo’n 320 clubs.

Een 45-tal personeelsleden staan in voor de uitbouw van de gymsport in Vlaanderen, de service naar de clubs, het aanbod voor de recreatie- en competitiegymnast en de begeleiding van topsportgymnasten.

Onze missie luidt als het volgt: “Gymnastiekfederatie Vlaanderen is de inspirerende schakel binnen de brede waaier van gymnastiek. Ze begeleidt en ondersteunt haar clubs zodat recreanten, competitiegymnasten en topsporters hun sport op een kwalitatieve manier kunnen beoefenen en beleven.”
Topsport maakt een essentieel onderdeel uit van haar activiteiten, waarbij hoge internationale doelstellingen worden nagestreefd. Eén van de pijlers van ons Topsportbeleid is Toestelturnen Meisjes.

De ‘Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ is op zoek naar een Internationale trainer Toestelturnen Meisjes. Gymfed heeft als doelstelling een teamselectie voor de Olympische Spelen, alsook één of meerdere all roundfinales en één of meerdere toestelfinales te realiseren.
Ben jij de persoon die we zoeken?

Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 16 augustus naar:

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw - tav Valerie Van Cauwenberghe (valerievancauwenberghe@gymfed.be) - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent


Gymnastiekfederatie Vlaanderen - Gymfed (Flemish Gymnastics Federation) is part of the Koninklijke Belgische Turnbond (Royal Belgian Gymnastics Federation). The Flemish Gymnastics Federation has 124.000 members in 320 clubs. Almost 45 employees are responsible for the promotion and further expansion of gymnastics in Flanders, the services for the clubs, the development of recreational as well as competition gymnastics and the accompaniment of our gymnasts in Topsport structure.

Our mission: “Gymnastiekfederatie Vlaanderen is the inspiring link within the wide range of gymnastics. It advises and supports its clubs in such a way that recreational gymnasts as well as competition gymnasts and top athletes are fully able to practice and experience their sport in the most qualitative way.”

Top-level competitive sport is an essential component of its activities, with high international ambitions. One of the pillars of our top sport policy is Women’s Artistic Gymnastics, WAG.

Gymnastiekfederatie Vlaanderen’ wants to engage an International Coach Women’s Artistic Gymnastics. The main objective of the federation is a team selection for the Olympic Games, as well as one or more all-round finals and one or more apparatus finals.

Are you the one we are looking for?

Send you application and CV not later than August 16th, 2018 to:

Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw - F.a.o. Valerie Van Cauwenberghe, Sports Director Gymnastics High Level, (valerievancauwenberghe@gymfed.be) - Zuiderlaan 13 - 9000 Gent - BelgiumMis niets van Team BELGYM